Προστατευτείτε Από Την Πλαστογράφηση Των Τιμολογίων σας!

Είναι γνωστό ότι έχουν γίνει πολλές αντιγραφές παραστατικών με πολλούς και διάφορους τρόπους. Αναφορικά με το θέμα της τιμολόγησης και τις συνεχείς ανακοινώσεις του υπουργείου οικονομικών για την διακίνηση των προϊόντων σας, προτείνει να χρησιμοποιείτε τιμολόγια με την προσθήκη ολογράμματος ασφαλείας (foil) για την κατοχύρωση της συναλλαγής σας Το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ κάνει σαφές ότι είναι ευθύνη του φορολογουμένου η διασφάλιση και η ακεραιότητα της συναλλαγής σας , επιλέγοντας ο ίδιος τις κατάλληλες δικλίδες ασφαλείας ειδικότερα με την κατάργηση της θεώρησης των εντύπων και την προαιρετική σήμανση τους. Για τον λόγο αυτό σας προτείνουμε για την ασφάλεια των παραστατικών σας και της εταιρίας σας έντυπο με ειδικό ολόγραμμα ασφαλείας το οποίο προστατεύει το τιμολόγιο σας από οποιαδήποτε προσπάθεια αντιγραφής του, χωρίς αυτό να επιβαρύνει το ήδη υπάρχον κόστος σας.

.

Είστε Ασφαλής;

ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΑΣ;
Προστατευτείτε από την πλαστογράφηση των τιμολογίων σας
με την τοποθέτηση κατοχυρωμένου ολογράμματος ασφαλείας (Foil) πάνω στα παραστατικά σας.

Αν έχετε χτίσει μια άριστη και άρτια ταυτότητα της επιχείρησης σας κρίνουμε απαραίτητο ότι πρέπει να συμπεριλάβετε σε αυτή και τα μηχανογραφικά σας έντυπα με ολόγραμμα ασφαλείας (Foil).

Αγοράζουμε το Laptop σας !!!
Επισκευάζουμε το Laptop σας !!!