Η Ασφαλής Διάταξη Δημιουργίας Ψηφιακής Υπογραφής (ΕΔΔΥ) είναι μια συσκευή που εξωτερικά μοιάζει με μνήμη USB Flash. Σ’ αυτή τη συσκευή αποθηκεύονται τα ψηφιακά πιστοποιητικά σας (για ψηφιακή υπογραφή και για κρυπτογράφηση).Η συγκεκριμένη συσκευή έχει μια εγκατεστημένη βάση αρκετών χιλιάδων τεμαχίων στην Ελλάδα.

Δεν είναι συμβατό με MAC OS και Linux, ούτε το τεχνικό μας τμήμα μπορεί να αναλάβει την υποστήριξη των εν λόγω λειτουργικών συστημάτων για τα προϊόντα αυτά.

Συμβατό με την ενημέρωση της ΑΠΕΔ

Πιστοποιημένη Εγκεκριμένης Διάταξης Δημιουργίας Υπογραφής (ΕΔΔΥ)

Πιστοποιητικά Ασφαλείας: Common Criteria EAL4+ και FIPS 140-2 Level 3

Μνήμη: 80K

Λειτουργικό Σύστημα: Java

Υποστηριζόμενοι Κρυπταλγόριθμοι: RSA 512, RSA 1024, RSA 2048, 3DES, SHA1, SHA-2, SHA-224, SHA-256, SHA384, SHA512, AES128, AES192, AES256

Ελληνικές οδηγίες – Λογισμικό

Οδηγίες Χρήσης, Λογισμικό (middleware) AWP Manager & drivers

Αγοράζουμε το Laptop σας !!!
Επισκευάζουμε το Laptop σας !!!